Контакт

Претражи

НИС објављује консолидоване резултате пословања за први квартал 2017. године

10 маја, 2017

НИС објављује консолидоване резултате пословања за први квартал 2017. годинеУ првом тромесечју 2017. године НИС група је знатно побољшала финансијске резултате. Нето добит је износила 5,4 милијарде динара што је вишеструко бољи резултат од оствареног у првом кварталу 2016. године када је нето профит био 261 милион динара. Такође, показатељ EBITDA (добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) у прва три месеца 2017. године био је 11,1 милијарду динара, што је готово три пута више у односу на претходни извештајни период када је исти показатељ износио 3,8 милијарди. Добри резултати у првом тромесечју остварени су захваљујући дисциплинованом спровођењу мера за повећање оперативне ефикасности, увећању укупног обима промета нафте и нафтних деривата, као и због раста цена сирове нафте на светском тржишту.

У првом тромесечју 2017. године, НИС је наставио са инвестицијама у стратешке пројекте. У првом кварталу 2017. године уложено је укупно 4,7 милијарди динара, од чега највише у област истраживања и производње, као и у сегмент прераде. Истовремено, обавезe НИС групе по основу пореза и других јавних приходa су у првом кварталу 2017. године износиле 35,6 милијарди динара, 8 одсто више него за прва три месеца 2016.

Укупан обим производње нафте и гаса износио је 343 хиљаде условних тона, док је у прва три месеца 2017. године прерађено 765 хиљада тона нафте и полупроизвода. Укупан промет достигао је 714 хиљада тона што је 2 одсто више у односу на прво тромесечје 2016. године. Обим продаје на малопродајном тржишту Србије порастао је за три одсто и износио је 155 хиљада тона, док је промет у иностраним активама 25 одсто већи у односу на прошлогодишњи резултат. Производња електричне енергије у НИС-овим капацитетима износила је 46.076 MWh, односно 15 одсто више него у првом кварталу претходне године.

Једно од највећих достигнућа НИС групе у првом кварталу 2017. године јесте унапређење производне безбедности, па је индикатор повреда са изгубљеним данима (показатељ LTIF) смањен 13 одсто у поређењу са прва три месеца прошле године.

„Резултати које је остварио НИС у првом кварталу 2017. године још једном потврђују да смо у нимало лаким спољним економским околностима изабрали прави пут развоја. Успешан одговор на тржишне изазове омогућило нам је, пре свега, спровођење мера за повећање оперативне ефиканости: ефекат ових мера на показатељ EBITDA се у првом кварталу процењује на 1,1 милијарду динара. Даље унапређење оперативне ефикасности остаје у нашем фокусу и током 2017. године. Реализација овог програма, као и реализација стратешких инвестиционих пројеката, постаће поуздана основа која ће трасирати целокупан развој НИС-а“ – истакао је генерални директор НИС-а, Кирил Тјурдењев.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ