Kontakt

Pretraži

NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvi kvartal 2017. godine

Maj 10, 2017

NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvi kvartal 2017. godineU prvom tromesečju 2017. godine NIS grupa je znatno poboljšala finansijske rezultate. Neto dobit je iznosila 5,4 milijarde dinara što je višestruko bolji rezultat od ostvarenog u prvom kvartalu 2016. godine kada je neto profit bio 261 milion dinara. Takođe, pokazatelj EBITDA (dobit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) u prva tri meseca 2017. godine bio je 11,1 milijardu dinara, što je gotovo tri puta više u odnosu na prethodni izveštajni period kada je isti pokazatelj iznosio 3,8 milijardi. Dobri rezultati u prvom tromesečju ostvareni su zahvaljujući disciplinovanom sprovođenju mera za povećanje operativne efikasnosti, uvećanju ukupnog obima prometa nafte i naftnih derivata, kao i zbog rasta cena sirove nafte na svetskom tržištu.

U prvom tromesečju 2017. godine, NIS je nastavio sa investicijama u strateške projekte. U prvom kvartalu 2017. godine uloženo je ukupno 4,7 milijardi dinara, od čega najviše u oblast istraživanja i proizvodnje, kao i u segment prerade. Istovremeno, obaveze NIS grupe po osnovu poreza i drugih javnih prihoda su u prvom kvartalu 2017. godine iznosile 35,6 milijardi dinara, 8 odsto više nego za prva tri meseca 2016.

Ukupan obim proizvodnje nafte i gasa iznosio je 343 hiljade uslovnih tona, dok je u prva tri meseca 2017. godine prerađeno 765 hiljada tona nafte i poluproizvoda. Ukupan promet dostigao je 714 hiljada tona što je 2 odsto više u odnosu na prvo tromesečje 2016. godine. Obim prodaje na maloprodajnom tržištu Srbije porastao je za tri odsto i iznosio je 155 hiljada tona, dok je promet u inostranim aktivama 25 odsto veći u odnosu na prošlogodišnji rezultat. Proizvodnja električne energije u NIS-ovim kapacitetima iznosila je 46.076 MWh, odnosno 15 odsto više nego u prvom kvartalu prethodne godine.

Jedno od najvećih dostignuća NIS grupe u prvom kvartalu 2017. godine jeste unapređenje proizvodne bezbednosti, pa je indikator povreda sa izgubljenim danima (pokazatelj LTIF) smanjen 13 odsto u poređenju sa prva tri meseca prošle godine.

„Rezultati koje je ostvario NIS u prvom kvartalu 2017. godine još jednom potvrđuju da smo u nimalo lakim spoljnim ekonomskim okolnostima izabrali pravi put razvoja. Uspešan odgovor na tržišne izazove omogućilo nam je, pre svega, sprovođenje mera za povećanje operativne efikanosti: efekat ovih mera na pokazatelj EBITDA se u prvom kvartalu procenjuje na 1,1 milijardu dinara. Dalje unapređenje operativne efikasnosti ostaje u našem fokusu i tokom 2017. godine. Realizacija ovog programa, kao i realizacija strateških investicionih projekata, postaće pouzdana osnova koja će trasirati celokupan razvoj NIS-a“ – istakao je generalni direktor NIS-a, Kiril Tjurdenjev.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI