Kontakt

Pretraži

Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2017. godine

Maj 5, 2017

U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS a.d. Novi Sad je najavio Beogradskoj berzi dostavu i objavu Kvartalnog izveštaja za prvi kvartal 2017. godine.

Srpsku i englesku verziju navedenog dokumenta NIS će dostaviti u sredu, 10. maja 2017. godine.

U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.eu).

POGLEDAJ SVE NOVOSTI