Контакт

Претражи

Најава доставе и објаве Kварталног извештаја за први квартал 2017. године

Мај 5, 2017

У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на Листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад је најавио Београдској берзи доставу и објаву Кварталног извештаја за први квартал 2017. године.

Српску и енглеску верзију наведеног документа НИС ће доставити у среду, 10. маја 2017. године.

У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu).

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ