Контакт

Претражи

Најава доставе и објаве Kварталног извештаја за II квартал 2014. године

Август 5, 2014

У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на Листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад је најавио Београдској берзи доставу и објаву Кварталног извештаја за други квартал 2014. године.

Српску и енглеску верзију наведеног документа НИС ће доставити у петак, 8. августа 2014. године.

У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu).

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ