Контакт

Претражи

Консолидовани финансијски извештаји за 2012. годину у потпуности у складу са МСФИ

Април 25, 2013

Нафтна Индустрија Србије а.д. Нови Сад је 18. априла 2013. године по први пут преипремила консолидоване финансијске извештаје Групе за 2012. годину у складу са Међународним рачуноводственим стандардима (IFRS) издатим од стране Одбора за међународне рачуноводствене стандарде (IASB), на које је независни ревизор PriceWaterhouseCoopers дао чисто мишљење ревизора.

До сада су финансијски извештаји припремани у складу са Законом о рачуноводству и ревизији Републике Србије и прописима издатим од стране Министарства финансија Репулике Србије који у одређеним случајевима одступају од Међународних стандарда за финансијско извештавање.

Верујемо да ће наши МСФИ финансијски извештаји омогућити већем броју корисника финансијских извештаја да читају, разумеју и пореде наше финансијске резултате са другим компанијама у региону и у свету.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ