Kontakt

Pretraži

Konsolidovani finansijski izveštaji za 2012. godinu u potpunosti u skladu sa MSFI

April 25, 2013

Naftna industrija Srbije a.d. Novi Sad je 18. aprila 2013. godine po provi put pripremila konsolidovane finansijske izveštake Grupe za 2012. godinu u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima (IFRS) izdatim od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde (IASB), na koje je nezavisni revizor PriceWaterhouseCoopers dao čisto mišljenje revitora.

Do sada su finansijski izveštaji pripremani u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srbije i propisima izdatim od strane Ministarstva finansija Republike Srbije koji u određenim slučajevima odstupaju od međunarodnih standarda za finansijsko izveštavanje.Verujemo da će naši MSFI finansijski izveštaji omogućiti većem broju korisnika finansijskih izveštaja da čitaju, razumeju i porede naše finansijske rezultate sa drugim komanijama u regionu i u svetu.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI