Контакт

Претражи

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2016. годину

Април 25, 2017

У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на Листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад је најавио Београдској берзи доставу и објаву Годишњег извештаја за 2016. годину.

Српску и енглеску верзију наведеног документа НИС ће доставити у петак, 28. априла 2017. године.

У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu).

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ