Контакт

Претражи

Усвојен Годишњи извештај за 2011. годину и Одлука о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину

Јун 26, 2012

Усвојен Годишњи извештај за 2011. годину и Одлука о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годинуНа IV Редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад која је одржана у понедељак, 25. јуна 2012. године у Београду, донетa је Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину, као и Одлука о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину. Такође, Скупштина акционара је усвојила и Одлуку о усвајању финансијских извештаја за 2011. годину и Одлуку о усвајању консолидованих финансијских извештаја за 2011. годину.

Наведене одлуке Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад садржане су у прилогу овог извештаја, док су Финансијски извештаји за 2011. годину и Консолидовани финансијски извештаји за 2011. годину са мишљењем ревизора раније објављени на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) и интернет страници Београдске Берзе (www.belex.rs) и достављени Комисији за хартије од вредности Републике Србије.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ