Kontakt

Pretraži

Usvojen Godišnji izveštaj za 2011. godinu i Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu

Jun 26, 2012

Usvojen Godišnji izveštaj za 2011. godinu i Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinuNa IV Redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad koja je održana u ponedeljak, 25. juna 2012. godine u Beogradu, doneta je Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu, kao i Odluka o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu. Takođe, Skupština akcionara je usvojila i Odluku o usvajanju finansijskih izveštaja za 2011. godinu i Odluku o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu.

Navedene odluke Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad sadržane su u prilogu ovog izveštaja, dok su Finansijski izveštaji za 2011. godinu i Konsolidovani finansijski izveštaji za 2011. godinu sa mišljenjem revizora ranije objavljeni na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs) i internet stranici Beogradske Berze (www.belex.rs) i dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti Republike Srbije.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI