Kontakt

Pretraži

Izveštaj o održavanju 47. sednice Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad

Jun 18, 2012

U skladu sa članom 33. stav 2. tačka 4. Pravilnika o listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS a.d. Novi Sad je objavio na svom internet sajtu i dostavio Beogradskoj berzi a.d. Beograd Izveštaj o održavanju 47. sednice Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad na kojoj je, između ostalih, doneta Odluka o razmatranju Konsolidovanih Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za tri meseca 2012. godine.

Navedena odluka Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad kojom se usvajaju Konsolidovani Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za tri meseca 2012. godine objavljena je u delu sajta gde su objavljeni dokumenti koji su bili predmet usvajanja, a koji su ranije dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI