Kontakt

Pretraži

Izveštaj o održavanju 47. sednice Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad

Jun 18, 2012

Izveštaj o održavanju 47. sednice Upravnog odbora NIS a.d. Novi SadU skladu sa članom 33. stav 2. tačka 4. Pravilnika o listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS a.d. Novi Sad je objavio na svom internet sajtu i dostavio Beogradskoj berzi a.d. Beograd Izveštaj o održavanju 47. sednice Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad na kojoj je, između ostalih, doneta Odluka o razmatranju Konsolidovanih Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za tri meseca 2012. godine;Navedena odluka Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad kojom se usvajaju Konsolidovani Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za tri meseca 2012. godine objavljena je u delu sajta gde su objavljeni dokumenti koji su bili predmet usvajanja, a koji su ranije dostavljeni Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi a.d. Beograd.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI