Контакт

Претражи

Одржана IV Редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Јун 25, 2012

Одржана IV Редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови СадСкупштина акционара НИС а.д. Нови Сад, која је одржана 25. јуна 2012. године у Београду, изабрала је г-дина Петра Шкундрића за председника Скупштине.

На четвртој по реду седници Скупштине акционара, усвојени су Финансијски извештаји НИС-а за 2011. годину, Консолидовани финансијски извештаји за 2011. годину, као и Извештај независног ревизора – компаније PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја компаније за протеклу пословну годину.

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад донела је одлуку да се добит остварена у 2011. години у висини од 40,6 милијарди динара расподели на покривање губитака пренесених из претходних година. Осим тога, Скупштина акционара је усвојила дугорочну Политику дивиденди која предвиђа да је дугорочна политика дивиденди Комапније да исплаћује дивиденде акционарима у укупном износу од најмање 15 одсто од нето добити.

На седници Скупштине акционара именовани су чланови Одбора директора НИС-а. У Одбор директора су изабрани: Вадим Јаковљев, Кирил Кравченко, Анатолиј Чернер, Игор Антонов, Даница Драшковић, Александар Крилов, Никола Мартиновић, Владислав Баришњиков, Станислав Шекшња, Слободан Милосављевић и Волфганг Рутеншторфер.

За ревизора финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину Скупштина акционара изабрала је компанију PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд.

На седници је такође усвојено низ докумената, потребних за усклађивање пословања компаније са новим Законом о привредним друштвима: нови Оснивачки акт НИС а.д. Нови Сад, Статут компаније и Пословник о раду Скупштине акционара.

Истог дана одржана је у Београду седница Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, и прва је по реду седница Одбора директора у новом мандату.

За председника Одбора директора НИС а.д. Нови Сад поново је изабран г-дин Вадим Јаковљев, док је г-дин Кирил Кравченко поново именован за генералног директора Компаније.

Том приликом, на седници је усвојен Пословник о раду Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ