Контакт

Претражи

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2020. годину

Април 26, 2021

У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на Листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад је најавио Београдској берзи доставу и објаву Годишњег извештаја за 2020. годину.

Наведени документ ће бити достављен Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи у четвртак, 29. априла 2021. године. У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu).

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ