Контакт

Претражи

НИС објавио финансијске и производне резултате за првих шест месеци 2012. године

Јули 30, 2012

НИС објавио финансијске и производне резултате за првих шест месеци 2012. годинеНИС је и у првих шест месеци 2012. године наставио позитиван тренд пословања упркос неповољним околностима, не само у Републици Србији, већ и на глобалном нивоу. За првих шест месеци остварена је нето добит од 22 милијардe динара, што је на приближно истом нивоу као нето добит остварена у истом периоду прошле године. Овакав резултат условљен је првенствено повећањем ефикасности пословања и смањењем трошкова у свим сегментима бизниса. Главни фактор који негативно утиче на финансијски резултат компаније је слабљење домаће валуте. Губитак компаније због негативних курсних разлика за првих шест месеци 2012. године износи скоро 10 милијарди динара.

Вредност инвестиција НИС-а у првој половини 2012. износи 17,2 милијарде динара, што је раст од 76 одсто у односу на исти период прошле године. Највећа улагања реализована су за реконструкцију и модернизацију Рафинерије нафте у Панчеву и еколошке пројекте – 9,46 милијарди динара, инвестиције у истраживање и производњу износиле су 4,3 милијарде динара, а у развој малопродајне мреже уложено је 2,25 милијарди динара.

У односу на првих шест месеци прошле године, производња домаће нафте и гаса већа је за 13 одсто и износи 826 хиљада условних тона, на шта је у великој мери утицала примена савремених геолошко – техничких мера. Обим прераде је смањен за 5 одсто услед планираног ремонта Рафинерије нафте у Панчеву у склопу припрема за пуштање у рад постројења за благи хидрокрекинг и хидродораду (MHC/DHT). Укупан промет је такође смањен за 6 одсто што је мање од пада укупне потрошње нафтних деривата у Србији (-12 одсто) настале услед лоше економске ситуације, општег пада привредних активности и смањене куповне моћи становништва. У овако тешким условима НИС је успео да повећа свој тржишни удео. Важно је напоменути да је обим малопродаје порастао за 7 одсто у поређењу са истим периодом прошле године, што је последица повећања ефикасности рада прометне мреже компаније, затварања нерентабилних бензинских станица, као и побољшање нивоа услуга на бензинским станицама.

Осим нето добити, НИС је остварио добар резултат и у погледу других финансијских показатеља. EBITDA за првих шест месеци 2012. године је већа за готово 80 одсто у односу на исти период прошле године и износи 36,8 милијарди динара. Оперативни новчани ток (ОCF) повећан је за 52 одсто.

Укупна задуженост према банкама смањена је за 92 милиона америчких долара,у односу на крај 2011. године. Значајно је и да је последња транша зајма у оквиру обавеза Гаспром њефта из Купопродајног уговора реализована у априлу ове године, тако да су услови Уговора испуњени два месеца пре рока.

Осим свих неповољних економских фактора, битан утицај на пословањe компаније имале су осцилације цене нафте на светским робним берзама. Од почетка 2012. године цена нафте стално пада, што је свакако створило негативан утицај и на цене нафтних деривата.

Генерални директор НИС Кирил Кравченко је изјавио: “За резултате другог квартала можемо рећи да су оптимистични: успели смо да наставимо позитивне трендове за добит, у потпуности је реализован планирани инвестициони програм, и то упркос све лошијој макроекономској ситуацији, како у региону, тако и у Србији. Свесни смо да ће притисак спољних фактора имати велики утицај на резултате 2012. године, тако да ћемо морати доста да се потрудимо, а да при том не очекујемо превише.”

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ