Контакт

Претражи

Најава доставе и објаве Годишњег извештаја за 2018. годину

Април 23, 2019

У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на Листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС а.д. Нови Сад је најавио Београдској берзи доставу и објаву Годишњег извештаја за 2018. годину.

Наведени документ ће бити достављен Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи у уторак, 30. априла 2019. године. У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu).

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ