Контакт

Претражи

Најава доставе и објаве кварталног извештаја за трећи квартал 2017. године

Новембар 1, 2017

У складу са чланом 10. Уговора о укључењу и организовању трговања хартијама од вредности на Листингу Београдске берзе а.д. Београд, НИС је 1.11.2017. године најавио Београдској берзи доставу и објаву Кварталног извештаја за трећи квартал 2017. године.

Наведени документ ће бити достављен Комисији за хартије од вредности и Београдској берзи у понедељак, 6. новембра 2017. године. У назначеном року документ ће бити објављен и на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.eu).

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ