Контакт

Претражи

НИС објављује консолидоване резултате пословања за прво полугодиште 2015. године

29 јула, 2015

НИС објављује консолидоване резултате пословања за прво полугодиште 2015. годинеНИС објављује консолидоване резултате пословања за прво полугодиште 2015. године, припремљене у складу са међународним стандардима финансијског извештавања.

Захваљујући повећању унутрашње ефикасности, као и доследном спровођењу програма уштеде и политике ослањања на интерне ресурсе, група НИС је на крају првог полугодишта 2015. године остварила нето добит у износу од 5 милијарди динара. Показатељ EBITDA (добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) за првих шест месеци 2015. године износи 21 милијарду динара. У истом периоду, укупан ефекат мера повећања оперативне ефикасности и смањења основних трошкова износио је 2,76 милијарде динара.

Позитивни финансијски резултати за прво полугодиште 2015. године су остварени упркос сложеним макроекономским условима (негативне курсне разлике и пад цене сирове нафте на светском тржишту).

Укупан промет нафтних деривата повећан је за 3% у поређењу са истим периодом прошле године и износи 1.462,9 хиљаде тона. Промет у иностраним активама порастао је за 22%, а учешће на малопродајном тржишту Србије за 2%. Производња нафте и гаса је 795 хиљада условних тона, што је за 1% више у односу на бизнис план.

Такође, обим директних и индиректних пореских обавеза НИС групе износи 67,24 милијарде динара, што је за 6% више него у првом полугодишту 2014. године. НИС је наставио да инвестира, тако да je у првих шест месеци 2015. године уложено 12,5 милијарди динара, од чега највише у област истраживања и производње.

На основу резултата у првих шест месеци 2015. године, укупна задуженост према банкама износи 571 милион долара, што је за 19% ниже у односу на исти период прошле године.

„Финансијски показатељи компаније су побољшани у поређењу са првим кварталом ове године. Успели смо да превазиђемо негативне трендове и да забележимо позитивaн резултат, пре свега захваљујући напорима које смо уложили у циљу повећања оперативне ефикасности. Ипак, желео бих да истакнем да су највећу подршку томе пружили управо наши запослени, свакодневно дајући допринос успешном и стабилном раду компаније. Настојаћемо и даље да очувамо профитабилност НИС-а и задржимо конкурентност пословања“, изјавио је Кирил Кравченко, заменик генералног директора „Гаспром њефта“ и генерални директор НИС-а.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ