Контакт

Претражи

НИС објављује консолидоване резултате пословања за прво полугодиште 2015. године

Јули 29, 2015

НИС објављује консолидоване резултате пословања за прво полугодиште 2015. године, припремљене у складу са међународним стандардима финансијског извештавања.

Захваљујући повећању унутрашње ефикасности, као и доследном спровођењу програма уштеде и политике ослањања на интерне ресурсе, група НИС је на крају првог полугодишта 2015. године остварила нето добит у износу од 5 милијарди динара. Показатељ EBITDA (добит пре плаћања камата, пореза на добит и амортизације) за првих шест месеци 2015. године износи 21 милијарду динара. У истом периоду, укупан ефекат мера повећања оперативне ефикасности и смањења основних трошкова износио је 2,76 милијарде динара.

Позитивни финансијски резултати за прво полугодиште 2015. године су остварени упркос сложеним макроекономским условима (негативне курсне разлике и пад цене сирове нафте на светском тржишту).

Укупан промет нафтних деривата повећан је за 3% у поређењу са истим периодом прошле године и износи 1.462,9 хиљаде тона. Промет у иностраним активама порастао је за 22%, а учешће на малопродајном тржишту Србије за 2%. Производња нафте и гаса је 795 хиљада условних тона, што је за 1% више у односу на бизнис план.

Такође, обим директних и индиректних пореских обавеза НИС групе износи 67,24 милијарде динара, што је за 6% више него у првом полугодишту 2014. године. НИС је наставио да инвестира, тако да je у првих шест месеци 2015. године уложено 12,5 милијарди динара, од чега највише у област истраживања и производње.

На основу резултата у првих шест месеци 2015. године, укупна задуженост према банкама износи 571 милион долара, што је за 19% ниже у односу на исти период прошле године.

„Финансијски показатељи компаније су побољшани у поређењу са првим кварталом ове године. Успели смо да превазиђемо негативне трендове и да забележимо позитивaн резултат, пре свега захваљујући напорима које смо уложили у циљу повећања оперативне ефикасности. Ипак, желео бих да истакнем да су највећу подршку томе пружили управо наши запослени, свакодневно дајући допринос успешном и стабилном раду компаније. Настојаћемо и даље да очувамо профитабилност НИС-а и задржимо конкурентност пословања“, изјавио је Кирил Кравченко, заменик генералног директора „Гаспром њефта“ и генерални директор НИС-а.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ