Kontakt

Pretraži

NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvo polugodište 2015. godine

Juli 29, 2015

NIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvo polugodište 2015. godineNIS objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvo polugodište 2015. godine, pripremljene u skladu sa međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja.

Zahvaljujući povećanju unutrašnje efikasnosti, kao i doslednom sprovođenju programa uštede i politike oslanjanja na interne resurse, grupa NIS je na kraju prvog polugodišta 2015. godine ostvarila neto dobit u iznosu od 5 milijardi dinara. Pokazatelj EBITDA (dobit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) za prvih šest meseci 2015. godine iznosi 21 milijardu dinara. U istom periodu, ukupan efekat mera povećanja operativne efikasnosti i smanjenja osnovnih troškova iznosio je 2,76 milijarde dinara.

Pozitivni finansijski rezultati za prvo polugodište 2015. godine su ostvareni uprkos složenim makroekonomskim uslovima (negativne kursne razlike i pad cene sirove nafte na svetskom tržištu).

Ukupan promet naftnih derivata povećan je za 3% u poređenju sa istim periodom prošle godine i iznosi 1.462,9 hiljade tona. Promet u inostranim aktivama porastao je za 22%, a učešće na maloprodajnom tržištu Srbije za 2%. Proizvodnja nafte i gasa je 795 hiljada uslovnih tona, što je za 1% više u odnosu na biznis plan.

Takođe, obim direktnih i indirektnih poreskih obaveza NIS grupe iznosi 67,24 milijarde dinara, što je za 6% više nego u prvom polugodištu 2014. godine. NIS je nastavio da investira, tako da je u prvih šest meseci 2015. godine uloženo 12,5 milijardi dinara, od čega najviše u oblast istraživanja i proizvodnje.

Na osnovu rezultata u prvih šest meseci 2015. godine, ukupna zaduženost prema bankama iznosi 571 milion dolara, što je za 19% niže u odnosu na isti period prošle godine.

„Finansijski pokazatelji kompanije su poboljšani u poređenju sa prvim kvartalom ove godine. Uspeli smo da prevaziđemo negativne trendove i da zabeležimo pozitivan rezultat, pre svega zahvaljujući naporima koje smo uložili u cilju povećanja operativne efikasnosti. Ipak, želeo bih da istaknem da su najveću podršku tome pružili upravo naši zaposleni, svakodnevno dajući doprinos uspešnom i stabilnom radu kompanije. Nastojaćemo i dalje da očuvamo profitabilnost NIS-a i zadržimo konkurentnost poslovanja“, izjavio je Kiril Kravčenko, zamenik generalnog direktora „Gasprom njefta“ i generalni direktor NIS-a.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI