Контакт

Претражи

Резултати НИС-а у првом кварталу 2012. године

Мај 3, 2012

Резултати НИС-а у првом кварталу 2012. годинеПрема неконсолидованим и неревидираним финансијским извештајима који су састављени у складу са важећим законодавством и у складу са Међународним стандардима финансијског извештавања, НИС је у првом кварталу 2012. Године остварио нето добит од 8,4 милијарди динара.

Нето добит у првом кварталу 2012. години износи 8,4 милијарди РСД што је за 15% мање него у истом периоду прошле године. На овакав резултат су највише утицали негативни макроекономски услови и кретање курса домаће валуте.

Осим тога, у 1. кварталу је био присутан још један фактор који је утицао пад нето добити: социјално оријентисана политика Компаније у продаји деривата.

Тако је НИС учествовао у државном програму снабдевања пољопривредника субвенционисаним горивом. Компанија је уз то ограничавала раст велепродајних и малопродајних цена деривата, без обзир на стални раст котација на робним берзама.

Истовремено, ЕБИТДА за први квартал у 2012. години износи 15,5 милијарди динара, што је готово двоструко више у односу на исти показатељ у истом периоду прошле године. Оперативни новчани ток (ОЦФ) за први квартал ове године је негативан и износи -2 милијарде динара, односно 95 одсто је нижи од прошлогодишњег. Негативан утицај на оперативни новчани ток имао је, пре свега, раст потраживања од великих потрошача. Укупан обим инвестиција у првом кварталу 2012. године је три пута премашио ниво истог периода прошле године и износи 7,7 милијарди динара, од којих је преко 5 милијарди издвојено из средстава компаније, док је остатак из средстава које је обезбедио већински акционар – «Гаспром њефт».

Укупан дуг према банкама у првом кварталу 2012 године сведен је на 444 милона долара, за 188 милиона долара мање у односу на исти период претходне године. Обим плаћених пореза и фискалних обавеза је око 15 милијарди динара. У овом периоду произведено је 413 хиљада условних тона домаће нафте и гаса, што је за 15 одсто више у односу на ниво производње за први квартал прошле године. На повећање производње домаће нафте и гаса је утицао капитални ремонт бушотина, као и реактивирање старих бушотина. У НИС-овим рафинеријама прерађено је у првом кварталу 413 хиљада тона нафте, односно 19% мање него у истом периоду 2011. године, услед спровођења планираног ремонта у Рафинерији нафте Панчево током фебруара и марта.

У првом кварталу ове године промет је око 2 одсто мањи у односу на исти период прошле године што је највећим делом резултат лоших временских прилика у фебруару. Истовремено, укупан обим тржишта горива у Србији у првом кварталу 2012. пао је више него за 7% у односу на први квартал 2011. године.

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ