Контакт

Претражи

НИС започео реализацију програма ефикаснијег коришћења гасних ресурса компаније

Јули 3, 2013

НИС започео реализацију програма ефикаснијег коришћења гасних ресурса компанијеУ оквиру реализације дугорочног програма ефикаснијег коришћења гасних ресурса  компаније 3 јула  свечано је пуштен у рад први когенерациони модул, постављен на  територији сабирно-отпремне станице (СОС) НИС „Сираково“ (општина Велико  Градиште). Свечаности су присуствовали генерални директор НИС Кирил Кравченко и  министарка енергетике, развоја и заштите животне средине Владе Србије Зорана  Михајловић.  Програм ефикаснијег коришћења гасних ресурса компаније састоји из три дела, од  којих је један  – пројекат когенерације, усмерен на утилизацију раствореног гаса.  Такође, у оквиру програма предвиђена ја изградња аминског постројења за  прочишћавање природног гаса у склопу Погона ТНГ у Елемиру, као и даље утискивање  СО2 издвојеног на аминском постројењу у лежишта, у циљу повећања коефицијента  извлачења  угљоводоника. Реализација овог програма омогућиће НИС-у не само  почетак генерације електричне и топлотне енергије уз коришћење властитог ресурса у  облику раствореног гаса, већ и побољшање квалитета природног гаса који компанија  експлoатише на својим лежиштима.  Укупне инвестиције у програм ефикаснијег коришћења гасних ресурса компаније  износиће преко 6 милијарди динара, од којих ће 3,027 милијарди динара бити  инвестирано у изградњу аминског постројења и пратеће активности, а остатак  средстава – у пројекат изградње когенерационих капацитета. Програм предвиђа да ће  до краја 2014. године НИС на тај начин моћи да искористи до 90% обима раствореног  гаса, што је у апсолутном износу око 90 милиона кубних метара.  Циљ пројекта је максимално ефикасно коришћење расположивих ресурса, у овом  случају  – раствореног гаса, који до сада се спаљивао на бакљи, уз паралелно  смањење еколошког ризика за природну средину,због смањења обима имисије  штетних материја, које настају приликом спаљивања раствореног гаса на бакљи. „Сложени услови, с позиције економије, у којима компанија послује, приморавају нас да  тражимо нове путеве за повећање ефикасности трошкова, у првом реду преко увођења  нових технологија. Један од тих путева је достизање максималног могућег нивоа  енергетске ефикасности,укључујући и максимално искоришћавање ресурса које  већ имамо, као што је гас у свим облицима. Треба напоменути да је активна примена  когенератора светски тренд у раду нафтних комапнија, и НИС је, започевши програм  ефикаснијег коришћења гасних ресурса, још једном доказао да у свом раду примењује  најсавременије технологије“ –истакао је генерални директор НИС Кирил Кравченко. О пројекту когенерације:  Пројектовани капацитет когенератора у СОС „Сираково“ износи 0,85 MW, годишњи  обим произведене електричне енергије  износиће 6,12млн KWh. Обим средстава  уложених у реализацију пројекта износи око 1,2 млн евра. Генерални извођач на  пројекту била је компанија TENENERGO (Чешка).Принцип рада когенерационог модула заснован је на конверзији раствореног гаса у  топлотну и електричну енергију. Тако добијена топлотна енергија користиће се за  потребе инфраструктуре бушотина, док ће се електрична енергија испоручивати  екстерним потрошачима. Уштеда на трошковима набавке енергената о том случају би  могла да достигне и 40% од првобитног обима. У склопу пројекта утилизације раствореног гаса само до краја 2013. године планирано  је постављање још 7 когенератора на објектима компаније, укупног капацитета 7,65  MW, а укупан обим инвестиција износиће преко 10 милиона евра. Пројекат  когенерације предвиђа да до краја 2014. године укупан когенерациони капацитет буде  25 MW.  Реализација пројекта искоришћавања раствореног гаса омогућиће НИС-у да повећа  енергетску ефикасност рада блока „Истраживање и производња“ кроз смањење  трошкова за енергетске ресурсе, као и ниво стабилности снабдевања енергијом  бушотина и СОС компаније. Осим тога НИС ће  добити могућност изласка на домаће  тржиште електричне енергије. 

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ