Kontakt

Pretraži

NIS započeo realizaciju programa efikasnijeg korišćenja gasnih resursa kompanije

Juli 3, 2013

U okviru realizacije dugoročnog programa efikasnijeg korišćenja gasnih resursa  kompanije 3 jula  svečano je pušten u rad prvi kogeneracioni modul, postavljen na  teritoriji sabirno-otpremne stanice (SOS) NIS „Sirakovo“ (opština Veliko  Gradište). Svečanosti su prisustvovali generalni direktor NIS Kiril Kravčenko i  ministarka energetike, razvoja i zaštite životne sredine Vlade Srbije Zorana  Mihajlović.

Program efikasnijeg korišćenja gasnih resursa kompanije sastoji iz tri dela, od  kojih je jedan  – projekat kogeneracije, usmeren na utilizaciju rastvorenog gasa.  Takođe, u okviru programa predviđena ja izgradnja aminskog postrojenja za  pročišćavanje prirodnog gasa u sklopu Pogona TNG u Elemiru, kao i dalje utiskivanje  SO2 izdvojenog na aminskom postrojenju u ležišta, u cilju povećanja koeficijenta  izvlačenja  ugljovodonika. Realizacija ovog programa omogućiće NIS-u ne samo  početak generacije električne i toplotne energije uz korišćenje vlastitog resursa u  obliku rastvorenog gasa, već i poboljšanje kvaliteta prirodnog gasa koji kompanija  eksploatiše na svojim ležištima.

Ukupne investicije u program efikasnijeg korišćenja gasnih resursa kompanije  iznosiće preko 6 milijardi dinara, od kojih će 3,027 milijardi dinara biti  investirano u izgradnju aminskog postrojenja i prateće aktivnosti, a ostatak  sredstava – u projekat izgradnje kogeneracionih kapaciteta. Program predviđa da će  do kraja 2014. godine NIS na taj način moći da iskoristi do 90% obima rastvorenog  gasa, što je u apsolutnom iznosu oko 90 miliona kubnih metara.

Cilj projekta je maksimalno efikasno korišćenje raspoloživih resursa, u ovom  slučaju  – rastvorenog gasa, koji do sada se spaljivao na baklji, uz paralelno  smanjenje ekološkog rizika za prirodnu sredinu,zbog smanjenja obima imisije  štetnih materija, koje nastaju prilikom spaljivanja rastvorenog gasa na baklji.

„Složeni uslovi, s pozicije ekonomije, u kojima kompanija posluje, primoravaju nas da  tražimo nove puteve za povećanje efikasnosti troškova, u prvom redu preko uvođenja  novih tehnologija. Jedan od tih puteva je dostizanje maksimalnog mogućeg nivoa  energetske efikasnosti,uključujući i maksimalno iskorišćavanje resursa koje  već imamo, kao što je gas u svim oblicima. Treba napomenuti da je aktivna primena  kogeneratora svetski trend u radu naftnih komapnija, i NIS je, započevši program  efikasnijeg korišćenja gasnih resursa, još jednom dokazao da u svom radu primenjuje  najsavremenije tehnologije“ –istakao je generalni direktor NIS Kiril Kravčenko.

O projektu kogeneracije:  Projektovani kapacitet kogeneratora u SOS „Sirakovo“ iznosi 0,85 MW, godišnji  obim proizvedene električne energije  iznosiće 6,12mln KWh. Obim sredstava  uloženih u realizaciju projekta iznosi oko 1,2 mln evra. Generalni izvođač na  projektu bila je kompanija TENENERGO (Češka).

Princip rada kogeneracionog modula zasnovan je na konverziji rastvorenog gasa u  toplotnu i električnu energiju. Tako dobijena toplotna energija koristiće se za  potrebe infrastrukture bušotina, dok će se električna energija isporučivati  eksternim potrošačima. Ušteda na troškovima nabavke energenata o tom slučaju bi  mogla da dostigne i 40% od prvobitnog obima.

U sklopu projekta utilizacije rastvorenog gasa samo do kraja 2013. godine planirano  je postavljanje još 7 kogeneratora na objektima kompanije, ukupnog kapaciteta 7,65  MW, a ukupan obim investicija iznosiće preko 10 miliona evra. Projekat  kogeneracije predviđa da do kraja 2014. godine ukupan kogeneracioni kapacitet bude  25 MW.

Realizacija projekta iskorišćavanja rastvorenog gasa omogućiće NIS-u da poveća  energetsku efikasnost rada bloka „Istraživanje i proizvodnja“ kroz smanjenje  troškova za energetske resurse, kao i nivo stabilnosti snabdevanja energijom  bušotina i SOS kompanije. Osim toga NIS će  dobiti mogućnost izlaska na domaće  tržište električne energije.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI