Kontakt

Pretraži

Predstavljeni nekonsolidovani razultati poslovanja za prvo polugodište 2013. godine

Juli 25, 2013

NIS objavljuje podatke iz nerevidiranih finansijskih izveštaja za prvo polugodište 2013. godine.  

Neto dobit NIS-a prema rezultatima prvog polugodišta 2013. godine iznosila je 19,1 milijardi dinara, što je za 13% manje od  rezultata za isti period prošle godine. Pad neto dobiti kompanije uslovljen je padom cena za ugljovodonike – naftu i prirodni gas, prisutnim od početka godine, kao i rastom poreskih davanja. Plaćene poreske obaveze kompanije, uključujući akcize, porez na profit i druga poreska davanja premašile su prošlogodišnji pokazatelj za 37% i iznose 52,2 milijarde dinara.

U prvom polugodištu 2013. godine nastavljen je trend pada potrošnje na domaćem tržištu goriva, što je takođe negativno uticalo na finansijski rezultat kompanije.

Operativna dobit pre uplate kamata, poreza za profit i amortizacije (EBITDA) iznosila je 27,9 milijarde dinara, što je za 24% ispod istog pokazatelja za prošlu godinu.

U I polugodištu 2013. godine NIS je nastavio implementaciju mera na povećanju efikasnosti procesa upravljanja operativnim novčanim tokom (OCF) – rezultat za dati period izveštavanja bolji je od pokazatelja prošle godine za 11%. OCF NIS-a za prvih 6 meseci 2013. godine iznosio je 21,9 milijardu dinara.

Bez obzira na negativne makroekonomske uslove kompanija je sačuvala tempo rasta investicionog programa – tokom prvih 6 meseci 2013. godine obim ulaganja u razvoj novih tehnoloških projekata, proizvodnu infrastrukturu, realizaciju ekoloških inicijativa povećan je u odnosu na isti period prošle godine i iznosi 24 milijarde dinara.

Kompanija je nastavila da uvećava ključne proizvodne pokazatelje. Bez obzira na pad potrošnje na ključnim tržištima Balkanskog regiona, zahvaljujući doslednoj politici razvoja maloprodajne mreže i dugoročnih odnosa sa korporativnim klijentima, NIS je uspeo da poveća obim prodaje derivata za 26% u poređenju sa pokazateljem prvog polugodišta 2012. godine. U prvom polugodištu 2013. godine kompanije je prodala 1,350 miliona tona derivata nafte.  Obim prodaje  „belih“derivata sa visokom maržom porastao je za 41%.

Obim  prerade nafte u Rafineriji kompanije porastao je za  21% i iznosi 1,  404 miliona tona. Proizvodnja nafte i gasa na ležištima kompanije za 4% je veća nego prethodne godine. U I polugodištu 2013. godine NIS je proizveo 817,8 hiljada uslovnih tona nafte.

Kreditne bankarske obaveze NIS-a prema rezultatima prvog polugodišta 2013. godine iznose 423 miliona američkih dolara.

Komentarišući rezultate rada NIS-a za prvo polugodište 2013. godine generalni direktor kompanije Kiril Kravčenko je rekao: „Rezultati prvih šest meseci 2013. godine potvrđuju da smo bili u pravu sa svojim krajnje konzervativnim prognozama u vezi sa makroekonomskom situacijom i dinamikom potrošnje na ključnim tržištima Balkanskog regiona. Međutim, zahvaljujući stabilnom modelu biznisa i efikasno organizovanim procesima upravljanja mi uspevamo da održimo tempo razvoja i nivo programa kapitalnih investicija, kao i da redovno izvršavamo sve poreske obaveze, što je u negativnoj ekonomskoj situaciji krajnje važno za stabilnost nacionalne ekonomije i socijalne sfere“.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI