Kontakt

Pretraži

NIS a.d. Novi Sad predstavio rezultate ekološke revizije

Mart 18, 2011

U Vladi Srbije je dana 17.03.2011. godine predstavljen Izveštaj o realizaciji projekta kompleksne ekološke revizije objekata NIS a.d.Novi Sad.

Kompleksnu ekološku reviziju objekata NIS a.d. Novi Sad sproveo je u 2010. godini nezavisni konsultant, italijanska kompanija „D’Appolonia S.P.A“, koja je pored ekološke procene statusa životne sredine i mogućih rizika po nju, obuhvatila i uticaje proizvodne delatnosti na okruženje, kao i korektivne mere kojim se uočene nepravilnosti otklanjaju.

Ekološka revizija sprovedena je u skladu sa Ugovorom o kupovini i prodaji akcija NIS a.d. Novi Sad, kao i Projektnim zadatkom NIS a.d. Novi Sad, odobrenim od strane nadležnih ministarstava.

Revizija, sprovedena od strane nezavisnog revizora, obuhvatila je najveće rizike proizvodnih, prerađivačkih i skladišnih objekata NIS a.d. Novi Sad koji su izabrani kao potencijalni zagađivači životne sredine, a koji su pretrpeli značajne posledice za vreme NATO bombardovanja ili su tehnološki zastareli. U oceni postojećeg statusa zemljišta i podzemnih voda uzeti su u obzir međunarodni standardi, kao i najbolja svetska praksa.

Prilikom utvrđivanja ekološkog stanja svakog objekta, za svaki od njih definisane su potencijalne lokacije zagađenja zemljišta i podzemnih voda. Tom prilikom su korištene metode bušenja istražnih bušotina, kao i analiza uzoraka zemljišta i podzemnih voda. Dobijeni rezultati su poređeni sa lokalnim i međunarodnim ekološkim vrednostima.

Paralelno sa sprovođenjem ekološke revizije, NIS a.d. Novi Sad je već započeo realizaciju određenih ekoloških projekata u oblasti zaštite vazduha, voda, zemljišta i upravljanja otpadom, u cilju: zaštite vazduha, zaštite voda, upravljanja otpadom i zaštite zemljišta.

Dopunske investicije na osnovu rezultata ekološke revizije iznose 9,6 miliona evra. U NIS-ove projekte zaštite životne sredine ukupno se ulaže 90 miliona evra, od čega 60 miliona evra finansira Gasprom njeft. Rok za završetak ekoloških projekata je 2014. godina.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI