Kontakt

Pretraži

NIS a.d. Novi Sad ostvario dobit u 2010. godini

Mart 2, 2011

Prema finansijskom izveštaju, Naftna industrija Srbije je u 2010. Godini ostvarila čistu dobit u iznosu od 16,5 milijardi dinara, odnosno 11 milijardi bez knjigovodstvene dobiti od 5 milijardi dinara zbog prikazivanja profita prilikom formiranja odložene poreske aktive.

Pored povećane prodaje za dva odsto, osnovni izvori dobiti bili su rast proizvodnje nafte i gasa, povećanje unutrašnje efikasnosti i stabilizacija kursa dinara u odnosu prema dolaru i evru u drugoj polovini godine. Novčani tok iz operativnog poslovanja u 2010. iznosio je 17,8 milijardi dinara i nalazi se na istom nivou kao i 2009. godine.

Kurs dinara imao je negativan uticaj na poslovanje kompanije tokom 2010. godine: prema američkom dolaru pao je za 18,8 odsto, a prema evru za 10 odsto. Takav odnos deviznog kursa izazvao je negativne neto kursne razlike (11,8 milijardi dinara), koje su skoro tri puta veće u poređenju sa 2009. godinom.

Ukupna zaduženost prema bankama u 2010. godini smanjila se za 382 miliona američkih dolara u poređenju sa 2009. godinom (182 miliona dolara je smanjenje ukupnog kreditnog duga prema bankama, plus 200 miliona dolara smanjenje duga po osnovu akreditiva), i iznosi 611 miliona dolara.

Iznos plaćenih poreza i fiskalnih obaveza u 2010. godini je 83,8 milijardi dinara, što je za 13 odsto više nego 2009. godine.

Po proizvodnji nafte i gasa 2010. godina bila je najuspešnija za poslednjih deset godina. Uspešnom primenom mera na povećanju efikasnosti proizvodnje, prošlogodišnji obim proizvodnje domaće nafte povećan je za 33 odsto i iznosi 1,2 miliona uslovnih tona.

Obim prerade u 2010. godini bio je oko 2,9 miliona tona, odnosno zadržan je na nivou 2009.

Ukupan promet naftnih derivata bio je 2,6 miliona tona.&nb

Prethodna godina može se nazvati ključnom godinom u razvoju Naftne industrije Srbije. Osim zadržavanja pozicije na tržištu i povećanja unutrašnje efikasnosti, počela je aktivna faza realizacije investicionih projekata, kako u domenu izgradnje postrojenja za hidrokreking u Rafineriji nafte Pančevo, tako i u oblasti proizvodnje i maloprodaje. Počela je i proizvodnja benzina evropremijum BMB 95 koji zadovoljava evropske standarde kvaliteta, dok je, takođe, obavljena i reorganizacija kompanije.

Naftna industrija Srbije će dostaviti i objaviti redovan godišnji finansijski izveštaj za period 01. januar – 31. decembar 2010. godine odmah nakon odobrenja od strane Upravnog odbora.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI