Kontakt

Pretraži

Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu

April 25, 2023

Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2022. godinuU skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS a.d. Novi Sad je najavio Beogradskoj berzi dostavu i objavu Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu. 

Navedeni dokument će biti dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u petka, 28. aprila 2023. godine. U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs).

POGLEDAJ SVE NOVOSTI