Kontakt

Pretraži

Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca NIS a.d. Novi Sad

April 25, 2023

U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS je 25. aprila 2023. godine najavio Beogradskoj berzi dostavu ažuriranog informatora.

Navedeni dokument će biti dostavljen Beogradskoj berzi u petak, 28. aprila 2023. godine.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI