Kontakt

Pretraži

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2020. godine

Oktobar 30, 2020

U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS je najavio Beogradskoj berzi dostavu i objavu Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2020. godine.

Navedeni dokument će biti dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u sredu, 4. novembra 2020. godine.

U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.eu).

POGLEDAJ SVE NOVOSTI

Ostale novosti iz meseca: Oktobar 2020