Kontakt

Pretraži

XVI redovna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

XVI redovna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad će biti održana u četvrtak 27. juna 2024. godine.

 

Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa o odlukama iz utvrđenog dnevnog reda na dan objave poziva za XVI redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad iznosi 163.060.400.

Obrasci

Značajni datumi u vezi XVI redovne sednice Skupštine akcionara

28.05.2024. – Objava Poziva za XVI redovnu sednicu Skupštine akcionara
07.06.2024. – Rok za upućivanje predloga za dopunu dnevnog reda
17.06.2024. – Dan akcionara
20.06.2024. – Rok za podnošenje pitanja akcionara
24.06.2024. – Rok za dostavu kopije punomoćja pisanim putem i formulara za glasanje
26.06.2024. – Rok za dostavu punomoćja elektronskim putem (do 12 časova)
27.06.2024. – Dan održavanja XVI redovne sednice Skupštine akcionara

Akti društva

Dodatne informacije

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi XVI redovne sednice Skupštine akcionara molimo Vas da pogledate segment Pitanja i odgovori ili da kontaktirate Grupu za poslove sa manjinskim akcionarima.