Kontakt

Pretraži

Materijali i odluke Skupštine akcionara

Sednice skupštine mogu biti redovne i vanredne. Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine. Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, kao i kada je to određeno zakonom ili statutom.

Prilikom sazivanja sednice NIS na internet stranici objavljuje poziv i materijale za narednu sednicu Skupštine akcionara. Materijali za sednicu Skupštine akcionara su takođe dostupni na uvid u sedištu Društva svakom akcionaru koji to zahteva ili njegovom punomoćniku do dana održavanja sednice.

NIS je, kao javno akcionarsko društvo, u obavezi da najkasnije u roku od tri dana od dana održane sednice na svojoj internet stranici objavi donete odluke i rezultate glasanja po svim tačkama dnevnog reda o kojima su akcionari glasali.

.noFileSort__heading{display:none;}

XV redovna

XIV redovna

XIII redovna

XII redovna

44. vanredna

43. vanredna

XI redovna

X redovna

IX redovna

VIII redovna

VII redovna

42. vanredna

VI redovna

V redovna

IV redovna

III redovna

II redovna

Datum i mesto održavanja

29. jun 2023. godine
Poslovni centar NIS
Milentija Popovića br.1
Beograd

Rezultati glasanja

Izveštaj Komisije za glasanje o rezultatima glasanja na XV redovnoj sednici Skupštine akcionara

Zapisnik

– Zapisnik sa XV redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
– Izveštaj Komisije za glasanje sa XV redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
– Spisak prisutnih i zastupanih akcionara
– Spisak prisutnih lica

Poziv i dnevni red

Poziv za XV redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad
(datum objave poziva: 30. maj 2023. godine)

Odluke i materijali

1. Odluka o izboru predsednika na XV redovnoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

2. Usvajanje Izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2022. godinu:
2.1. Odluka o usvajanju Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine
– Finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine
2.2. Odluka o usvajanju Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine
– Konsolidovani finansijski izveštaji NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine
2.3. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine
– Izveštaj nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine
2.4. Odluka o usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine
– Izveštaj nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za godinu koja se završila na dan 31. decembra 2022. godine
2.5. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2022. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd
– Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2022. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd

3. Usvajanje Izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad:
3.1. Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2022. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
– Godišnji izveštaj Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2022. godinu o računovodstvenoj praksi, praksi finansijskog izveštavanja i usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima
3.2. Odluka o usvajanju Izveštaja o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za period 16. april 2022. godine – 15. april 2023. godine
– Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za period 16. april 2022. godine – 15. april 2023. godine
4. Odluka o usvajanju Izveštaja o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad
– Izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broja članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad potrebama NIS a.d. Novi Sad
5. Odluka o usvajanju Izveštaja o naknadama članovima Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za 2022. godinu sa izveštajem nezavisnog revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd
6.1. Odluka o usvajanju izveštaja o radu Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za period maj 2022. godine – maj 2023. godine
6.2. Odluka o usvajanju Izveštaja o izvršenju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2. polugodište 2022. godine i 1. polugodište 2023. godine
7. Odluka o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za period od 3 godine (2023-2025)
– Izjava o nezavisnosti revizora FinExpertiza d.o.o. Beograd
8. Odluka o raspodeli dobiti za 2022. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad
9. Odluka o usvajanju Politike naknada članovima Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
– Politika naknada članovima Odbora direktora i Komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
10. Odluka o razrešenju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
11. Odluka o imenovanju članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad
12.1. Odluka o razrešenju i imenovanju Predsednika i članova Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad
12.2. Odluka o odobravanju Predračuna troškova (Budžeta) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2023. i 2024. godinu