Контакт

Претражи

XVI редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

XVI редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад ће бити одржана у четвртак 27. јуна 2024. године.

 

Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из утврђеног дневног реда на дан објаве позива за XVI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад износи 163.060.400.

Обрасци

Значајни датуми у вези XVI редовне седнице Скупштине акционара

28.05.2024. – Објава Позива за XVI редовну седницу Скупштине акционара
07.06.2024. – Рок за упућивање предлога за допуну дневног реда
17.06.2024. – Дан акционара
20.06.2024. – Рок за подношење питања акционара
24.06.2024. – Рок за доставу копије пуномоћја писаним путем и формулара за гласање
26.06.2024. – Рок за доставу пуномоћја електронским путем (до 12 часова)
27.06.2024. – Дан одржавања XVI редовне седнице Скупштине акционара

Акти друштва

Додатне информације

Уколико имате додатна питања у вези XVI редовне седнице Скупштине акционара молимо Вас да погледате сегмент Питања и одговори или да контактирате Групу за послове са мањинским акционарима.