Kontakt

Pretraži

Falkon Oil & Gas Ltd. i NIS potpisale Pismo o namerama

Jun 10, 2011

TXM Oil i Gas Exploration Kft. (“TXM”), ćerka firma kanadske kompanije Falkon Oil & Gas Ltd. (“Falcon”) u Mađarskoj i Naftna Industrija Srbije a.d Novi Sad (NIS) potpisali su danas Pismo o namerama, u skladu s kojim NIS kupuje udeo u proizvodnji “Algyo” formacije, a na osnovu Falkonove licence za proizvodnju u bloku Mako u Mađarskoj (oblast pokrivena ugovorom).

Područje pokriveno ugovorom obuhvata oko 995 km2 , na dubini od 2.300 m pa naniže, do osnove „Algyo” formacije. TXM će zadržati sva prava po licenci za proizvodnju na većim dubinama od osnove „Algyo” formacije. „Algyo” predstavlja sedimentni paket (više slojeva) potencijalno bogat ugljovodonicima, koji se nalaze uglavnom na dubini od 2.500 do 3.500 m ispod površine.

U skladu sa uslovima ovog sporazuma, NIS će o svom trošku bušiti, ispitivati i opremiti tri bušotine na području obuhvaćenom ugovorom. Ove bušotine, čije se bušenje i testiranje planira do 31. decembra 2012. godine, biće raspoređene tako da će svaka ispitivati pojedinačna Algyo perspektivna područja za bušenje. NIS-u će pripasti 50 odsto udela u proizvodnji sa svakog perspektivnog područja za bušenje, ukoliko istražna bušotina bude pozitivna. Nakon završetka bušenja ove tri bušotine, NIS će steći pravo na 50 odsto udela od proizvodnje sa čitavog područja „Algyo“ formacije, obuhvaćenog ugovorom. Po isteku NIS-ove koncesije, NIS i TXM će deliti buduće troškove istraživanja, procene i razrade na području obuhvaćenom ugovorom, a u skladu sa udelom u učešću na osnovu Ugovora o zajedničkom bušenju. TXM će biti operater i na osnovu Ugovora o učešću i na osnovu Ugovora o zajedničkom bušenju . Dr. György Szabó, generalni direktor TXM-a je izjavio: “Ovo potpisivanje predstavlja izuzetno važnu buduću prekretnicu na putu saradnje dve naftne industrije susednih zemalja, koja traje duže od pola veka. Falkon-TXM je apsolutno uveren da će primena iskustva stečenog kroz projekte u jugoistočnoj Mađarskoj, kao i primena dokazane severnoameričke tehnologije i opreme, doneti uspeh ne samo u okviru sopstvenih nalazišta već i u oblasti saradnje sa Srbijom”.

Robert Macaulay, generalni direktor Falkona i izvršni direktor TXM je izjavio: “Naše partnerstvo sa NIS-om je izuzetno značajan razvoj naših napora u oblasti istraživanja u bloku Mako Trough. NIS je aktivan igrač u Srbiji i sve prisutniji u regionu, uključujući istraživanje ciljnih područja bušenja, što je jedan od ciljeva ovog ugovora, i NIS u ovu saradnju ulaže dodatne veštine, znanja i mogućnosti”.

Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko je izjavio: “Namera NIS-a da se uključi u projekat istraživanja u Mađarskoj predstavlja još jedan korak koji je kompanija preduzela u pravcu širenja svog poslovanja izvan granica Srbije. Mađarska je četvrta zemlja u kojoj NIS ima projekte u oblasti istraživanja i proizvodnje, pored Angole, Bosne i Rumunije.

Realizacija zajedničkog projekta sa TXM Oil i Gas Ltd. će nam omogućiti da učestvujemo u razradi resursa istraživačkog bloka Mako i omogućiti NIS-u da se približi ostvarivanju svojih strateških ciljeva – povećanju rezervi do 50 miliona tona, i proizvodnji nafte i gasa u visini od 5 miliona naftnog ekvivalenta do 2020. godine”.

Prvi zamenik generalnog direktora NIS-a, Denis Sugaipov dodaje: “Za našu kompaniju ovaj projekat je prvi u nizu projekata kojima se traga za tehnologijom. Bliskom saradnjom sa Falkonom na ovom sistemu ugljovodonika želimo da se upoznamo sa njihovim započetim nekonvecionalnim aktivnostima. Srbija poseduje ogroman potencijal u istraživanju gasa iz škriljaca, a saradnja sa Falkonom u Mađarskoj će nam omogućiti da steknemo nova znanja i da pripremamo svoje geologe i inženjere za takve tehnološke izazove. Radeći sa različitim međunarodnim kompanijama u inostranstvu, pronalazimo odgovarajućeg visokotehnološkog partnera sa iskustvom sa kojim ćemo produbiti istraživanja u Srbiji “.

Ugovor o učešću i Ugovor o bušenju verifikovaće Upravni odbori obe kompanije, Falkona i NIS-a, a celokupna transakcija zavisiće od dobijanja zakonskih odobrenja, uključujući i berzu TSX Venture Exchange.

O kompaniji Falkon Oil & Gas Ltd.

Falcon Oil & Gas Ltd. je međunarodna kompanija koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa sa sedištem u Denveru, Kolorado, a osnovana je u Britanskoj Kolumbiji (Kanada), dok se sa njenim akcijama trguje na TSX Venture Exchange, pod oznakom “FO.” Kompanija je specijalizovana za istraživanje i proizvodnju nekonvencionalne i konvencionalne nafte i gasa, i poseduje udeo u potencijalnim nalazištima u Austriji, Mađarskoj i Južnoj Africi. Kompanija je fokusirana na otkrivanje, prikupljanje i jačanje globalnog portfolija potencijalnih bušotina sa ciljem da se maksimalno poveća akcionarska vrednost putem strateških partnerstava. Dodatne informacije u vezi sa kompanijom Falcon Oil & Gas Ltd. mogu se pronaći na veb stranici www.falconoilandgas.com. Upite investitora slati na e-mejl adresu investor@falconoilandgas.com.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI