Kontakt

Pretraži

Najava dostave i objave kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2023. godine

Oktobar 25, 2023

U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS je najavio Beogradskoj berzi dostavu i objavu Kvartalnog izveštaja za treći kvartal 2023. godine.

Navedeni dokument će biti dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u ponedeljak, 30. oktobra 2023. godine.

U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs).

POGLEDAJ SVE NOVOSTI