Kontakt

Pretraži

Održana 42. vanredna sednica Skupštine akcionara

Januar 28, 2015

Usvojena odluka o ponovnom izboru revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja kompanije za 2014. godinu

Na 42. vanrednoj sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad, koja je održana u sredu, 28. januara 2015. godine, usvojena je odluka o ponovnom izboru revizora finansijskih i konsolidovanih finansijskih izveštaja kompanije za 2014. godinu usled nemogućnosti obavljanja revizije finansijskih izveštaja kompanije za 2014. godinu od strane prethodno izabranog revizora Ernst&Young d.o.o. Beograd. U skladu sa tim, na sednici je za novog revizora izabrana revizorska kuća KPMG d.o.o. Beograd.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI