Kontakt

Pretraži

Najava dostave ažuriranog berzanskog informatora

Mart 28, 2017

U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS a.d. Novi Sad je najavio Beogradskoj berzi dostavu ažuriranog informatora.

Srpska verzija navedenog dokumenta u elektronskoj formi će biti dostavljena Beogradskoj berzi u petak, 31. marta 2017. godine.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI