Kontakt

Pretraži

Odbor direktora imenovao Kirila Tjurdenjeva na mesto generalnog direktora kompanije

Mart 24, 2017

Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad doneo je odluku da na mesto generalnog direktora NIS-a imenuje Kirila Tjurdenjeva, dosadašnjeg Prvog zamenika generalnog direktora NIS-a za preradu i promet. Kiril Kravčenko će nastaviti da obavlja funkciju zamenika generalnog direktora Gasprom njeft za upravljanje inostranim aktivama, a njegova ovlašćenja u Izvršnom odboru „Gasprom njeft“ biće proširena: sada će u sferu njegove odgovornosti ulaziti takođe i rešavanje zadataka vezanih za povećanje efikasnosti i implementaciju kompleksnog sistema upravljanja operativnom delatnošću. Pritom, pored toga što će ostati na funkciji člana Odbora direktora NIS-a, nastaviće da učestvuje u rešavanju strateških pitanja razvoja NIS-a, koristeći stečeno ekspertsko iskustvo u upravljanju aktivom Gasprom njeft-a u Srbiji.

U skladu sa utvrđenom praksom korporativnog upravljanja, Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad obezbeđuje opšte upravljanje Kompanijom, odgovara za pitanja strateškog upravljanja, kao i za definisanje poslovne strategije i poslovnih ciljeva NIS-a. Generalni direktor, kojeg iz redova izvršnih članova Odbora imenuje Odbor direktora, koordinira radom izvršnih članova Odbora direktora i organizuje delatnost Društva. Generalni direktor obavlja poslove dnevnog upravljanja poslovima Kompanije i ovlašćen je da odlučuje o pitanjima koja ne spadaju u nadležnost Skupštine akcionara i Odbora direktora.

Predsednik Odbora direktora NIS-a, Prvi zamenik generalnog direktora Gasprom njeft-a Vadim Jakovljev je istakao: „Za vreme rada Kirila Kravčenka na funkciji generalnog direktora NIS-a, kompanija je radikalno povećala efikasnost biznisa i proširila prisustvo u regionu, NIS je postao lider u sferi implementacije najbolje prakse HSE, i to iskustvo će sada biti korisno za Gasprom njeft, za koji povećanje efikasnosti operativne delatnosti predstavlja važan zadatak. Akcionari NIS-a visoko cene dostignuća menadžmenta Kompanije: uprkos složenim makroekonomskim uslovima, NIS demonstrira pozitivnu dinamiku ključnih operativnih i finansijskih rezultata i danas zauzima lidersku poziciju na profilnim tržištima zemalja Balkanskog regiona. U ime akcionara izražavam uverenost da će profesionalizam Kirila Tjurdenjeva omogućiti obezbeđivanje kontinuiteta razvojnog kursa NIS-a, koji je usmeren na porast efikasnosti biznisa i transformaciju kompanije u strateškog igrača na balkanskom energetskom tržištu“.

Član Odbora direktora NIS-a, zamenik generalnog direktora Gasprom njeft-a za upravljanje inostranim aktivima Kiril Kravčeno je naglasio: „Ponosan sam na rezultate koje je NIS postigao za vreme mog rada na funkciji generalnog direktora kompanije. Za 8 godina NIS je prošao ogroman put od lokalne kompanije do ozbiljnog međunarodnog igrača na energetskim tržištima. Ja ću nastaviti da učestvujem u rešavanju strateških pitanja razvoja NIS-a u ulozi člana Odbora direktora kompanije, i obezbediću neophodne ekspertize za novog generalnog direktora. Uveren sam da sa Kirilom Tjurdenjevom NIS dobija efikasnog i iskusnog rukovodioca, sposobnog da uspešno odgovori na sve izazove koji stoje pred našom kompanijom, i da reši ambiciozne zadatke, vezane za realizaciju ključnih investicionih projekata NIS-a“.

Biografija

Kiril Vladimirovič Tjurdenjev rođen je 19. aprila 1977. godine. S odličjem je diplomirao na Fakultetu za međunarodne odnose (visoka školska sprema sa specijalizacijom) i magistrirao Međunarodno pravo (sa specijalizacijom) na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO). Takođe je magistrirao prava (LL.M) na Univerzitetu u Mančesteru. Stručno se usavršavao u okviru programa za izvršne rukovodioce u međunarodnim poslovnim školama INSEAD i Londonskoj poslovnoj školi. Od 2000. do 2004. godine radio je u kompanijama A.T. Kearney i Unilever. Godine 2004. počinje da radi u McKinsey & Co. Od 2007. do 2012. godine radio je kao zamenik generalnog direktora za strategiju i korporativni razvoj u kompaniji „SIBUR – Mineralna đubriva“. Od 2012. godine je izvršni potpredsednik i član Izvršnog odbora AFK „Sistema“. Pre dolaska u NIS, Kiril Tjurdenjev je bio na funkciji predsednika i predsedavajućeg Upravnog odbora OAO „Objedinjena naftno-hemijska kompanija“ koja je u tom trenutku ulazila u grupu kompanija AFK „Sistema“, i kao predsednik Odbora direktora kompanije „Ufaorgsintez“. U aprilu 2016. godine počinje sa radom u NIS a.d. Novi Sad, na poziciji Prvog zamenika generalnog direktora za preradu i promet. Za člana Odbora direktora „NIS a.d. Novi Sad“ izabran je 8. decembra 2016. godine. Na funkciju Generalnog direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 22. marta 2017. godine.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI