Kontakt

Pretraži

Dejan Radenković

Član Komisije za reviziju

Rođen je 1971. godine.

Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Prištini. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Prištini, a zvanje magistra ekonomskih nauka stekao je na Univerzitetu EDUKONS.

Svoje radno iskustvo počeo je u Preduzeću za trgovinu i usluge Balkan auto u Prištini, a nakon toga prešao je u JP PTT saobraćaja Srbija. U Orbita komunikacije d.o.o. Beograd je od 2005. godine obavljao poslove direktora, a od 2010.godine je radio u Kompaniji Ratko Mitrović a.d., u kojoj je obavljao funkciju generalnog direktora, a zatim izvršnog direktora i člana Upravnog odbora. Bio je član Upravnog odbora Ekonomskog fakulteta u Prištini, kao i asistent generalnog menadžera First Global Brokersa u Beogradu. Obavljao je funkciju predsednika Odbora za praćenje poslovanja i člana Upravnog odbora Dunav banke a.d. Zvečan, a jedno vreme je vršio funkciju predsedavajućeg Upravnog odbora. Od 2013. godine do 2017. godine bio je član Nadzornog odbora SP Lasta a.d. Beograd, a od 2015. do 2021. godine bio je i član Odbora za praćenje poslovanja MTS banke a.d. Beograd.

Član je Socijalističke partije Srbije i za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije biran je u sazivima 2008, 2012, 2014, 2016, 2020. i 2022 godine. Predsednik je Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 27.06.2019. godine.