Kontakt

Pretraži

Najava dostave i objave Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu

April 25, 2016

U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS a.d. Novi Sad je najavio Beogradskoj berzi dostavu i objavu Godišnjeg izveštaja za 2015. godinu.

Srpsku i englesku verziju navedenog dokumenta NIS će dostaviti u četvrtak, 28. aprila 2016. godine. U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.eu).

POGLEDAJ SVE NOVOSTI