Kontakt

Pretraži

Najava dostave ažuriranog berzanskog informatora

Mart 26, 2015

U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS a.d. Novi Sad je najavio Beogradskoj berzi dostavu ažuriranog informatora.

Srpska verzija navedenog dokumenta u pisanoj i elektronskoj formi će biti dostavljena Beogradskoj berzi u utorak, 31. marta 2015. godine.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI