Kontakt

Pretraži

NIS objavljuje revidirane podatke konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014. godinu

Mart 5, 2015

NIS objavljuje revidirane podatke konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2014. godinuNa finansijski rezultat kompanije negativan uticaj imali su krajnje nepovoljni makroekonomski uslovi koji su se formirali na svetskom tržištu ugljovodonika u drugoj polovini 2014.

Ipak, zahvaljujući realizaciji programa povećanja efikasnosti biznis-procesa u osnovnim segmentima poslovanja, NIS je uspeo da minimizuje pad pokazatelja EBITDA na 8% do nivoa od 63,4 milijarde dinara, uprkos naglom padu svetskih cena nafte i naftnih derivata. Pozitivan uticaj programa povećanja efikasnosti i smanjenja osnovnih troškova i izdataka na finansijski rezultat iznosio je 8,3 milijardi dinara.

Značajan pad cena ugljodovoničkih sirovina, kao i jačanje kursa osnovnih svetskih valuta prema srpskom dinaru, doveo je do pada profita grupe kompanija NIS za 42% u poređenju s nivoom prošle godine. Čist profit NIS prema rezultatima perioda izveštavanja iznosio je 27,8 milijardi dinara. Kompanija ocenjuje da je faktor uticaja negativnih kursnih razlika na finansijski rezultat iznosio 13,2 milijarde dinara.

Obim direktnih i indirektnih poreskih obaveza NIS u 2014. godini iznosio je 136,2 milijardi dinara, što je za 13% više od obima prošle godine. Na povećanje poreskog opterećenja uticali su pre svega spoljašnji faktori rasta akciza na naftne derivate i uvođenje dodatnih taksi na formiranje rezervi.

Uprkos daljem padu osnovnih tržišta derivata Balkanskog regiona, koji je u 2014. godini pojačan i zbog posledica poplava u Srbiji, Bugarskoj, Bosni i Hercegovini, kompanija je očuvala obim prodaje naftnih derivata na nivou od 3 mln tona, što odgovara obimu prošle godine. Pri tom je udeo motornih goriva u paleti prodaje povećan na 58%. Obim dnevnog prometa goriva na jednoj BS premijum mreže Gazprom u Srbiji dostigao je 7,1 tonu, što je izvelo mrežu na prvo mesto po tom pokazatelju na domaćem tržištu.

Prema rezultatima 2014. godine obim prerade u Rafineriji kompanije iznosio je 3,1 miliona tona, što je neznatno više od nivoa prošle godine. Značajno su povećani osnovni pokazatelji efikasnosti naftnopređivačkog kompleksa – indeksi energetske efikasnosti, zaposlenih i operativne spremnosti. Po tim pokazateljima kompanija se približila nivou osnovnih rafinerija centralne i južne Evrope.

Zahvaljujući realizaciji projekata u oblasti geoloških istraživanja i definisanja geološkog modela Panonskog basena kompanija je povećala rezerve ugljovodonika za 9% u poređenju s nivoom prošle godine. Obim proizvodnje nafte i gasa u Srbiji iznosio je 1,59 miliona uslovnih tona, što je za 3% niže od prošle godine. Pad obima proizvodnje je pre svega izazvan smanjenjem investicionog programa.

Kapitalna ulaganja NIS u 2014. godini iznosila su 39,4 milijardi dinara, što je za 29% niže od pokazatelja prošle godine. Kompanija je bila prinuđena da smanji obim investicionog programa zbog neplaćanja dugova najvećih državnih dužnika i nepovoljne situacije na svetskim naftnim berzama.

Komentarišući rezultate rada NIS u 2014. godini, generalni direktor Kiril Kravčenko je izjavio: „U suštini, danas smo se suočili sa krizom koju smo već preživljavali 2008. godine. Ipak, tekuća situacija je složenija, pre svega zbog rekordno niskih cena nafte, konkurencije i rastućih tehnoloških potreba. NIS stabilno prolazi ovaj turbulentni period. Mi smo okrenuti stalnom povećanju efikasnosti biznisa, povećavamo rezerve ugljovodonika, imamo resurse neophodne za realizaciju važnih investicionih projekata. Sve je to izgledalo nemoguće u 2008. godini. Važno je da na tom putu mi nailazimo na razumevanje od strane Vlade Republike Srbije. U 2014. godini bio je potpisan Memorandum koji reguliše mehanizam vraćanja dugova najvećih dužnika kompanije. Nadam se da ćemo u 2015. godini pristupiti njegovoj realizaciji“.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI