Kontakt

Pretraži

Osnivanje društva sa ograničenom odgovornošću „Jadran Naftagas“ u Republici Srpskoj i osnivanje ogranka u gradu Nojabrsk, Ruska Federacija

Decembar 30, 2010

U skladu sa Memorandumom o saradnji između društva NIS a.d. Novi Sad i društva „Neftegazovaja Inovacionnaja Korporacija“, sa sedištem u Moskvi, Ruska Federacija (OAO „NeftegazInKor“), osnovano je 23.12.2010. godine društvo sa ograničenom odgovornošću za istraživanje i proizvodnju nafte u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina.

Puno ime pod kojim će društvo poslovati je „Jadran – Naftagas“ društvo sa ograničenom odgovornošću Banja Luka, dok je skraćeno ime društva „Jadran – Naftagas“ d.o.o. Banja Luka. Sedište društva je u Banja Luci, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ulica Ivana Franje Jukića broj 7. Osnovna delatnost kojom će se društvo baviti jeste istraživanje i proizvodnja nafte i gasa, dok su ostale srodne delatnosti za koje je društvo registovano: vađenje sirove nafte, vađenje prirodnog gasa, uslužne delatnosti u vađenju nafte i gasa, osim istraživačkih radova, ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem.

Osnovni kapital društva iznosi 2.000 (dve hiljade) konvertibilnih maraka, pri čemu osnivački ulog NIS a.d. Novi Sad iznosi 1.320 konvertibilnih maraka, na osnovu kog stiče udeo od 66% u osnovnom kapitalu društva, dok osnivački ulog OAO „NeftegazInKor“ iznosi 680 konvertibilnih maraka, na osnovu kog stiče udeo od 34% u osnovnom kapitalu društva.

Obrazovan je ogranak NIS a.d. Novi Sad sa sedištem u Ruskoj Federaciji, 629800, Jamalo-Nenecki Autonomni okrug, grad Nojabrsk, Industrijska zona „Pelej“, panel IV, sa rokom važenja do 20. decembra 2015. godine uz mogućnost produženja. Predmet i osnovni cilj delatnosti ogranka je zaštita i zastupanje interesa NIS a.d. Novi Sad u odnosima sa organima državne vlasti Ruske Federacije, grada Nojabrska i Jamalo-Neneckog Autonomnog okruga, sa organima lokalne samouprave, preduzećima, organizacijama, ustanovama, drugim pravnim i fizičkim licima, obavljanje drugih zasebnih funkcija NIS a.d. Novi Sad.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI