Kontakt

Pretraži

Dragutin Matanović

Predsednik Komisije za imenovanja

Rođen je 1954. godine.

Diplomirani inženjer elektrotehnike.

Radio je kao elektroničar u Odeljenju razvoja u kompaniji Lola računari, Beograd.

Bio je direktor kompanije Lola računari, Beograd.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 06.09.2019. godine.