Kontakt

Pretraži

Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca NIS a.d. Novi Sad

April 13, 2021

U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS je 13. aprila 2021. godine najavio Beogradskoj berzi dostavu ažuriranog informatora.

Navedeni dokument će biti dostavljen Beogradskoj berzi u petak, 16. aprila 2021. godine.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI