Kontakt

Pretraži

Najava dostave i objave Kvartalnog izveštaja za III kvartal 2014. godine

Oktobar 31, 2014

U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS a.d. Novi Sad je najavio Beogradskoj berzi dostavu i objavu Kvartalnog izveštaja za drugi kvartal 2014. godine.

Srpsku i englesku verziju navedenog dokumenta NIS će dostaviti u sredu, 5. novembra 2014. godine.

U naznačenom roku dokument će biti objavljen i na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.eu).

POGLEDAJ SVE NOVOSTI

Ostale novosti iz meseca: Oktobar 2014