Kontakt

Pretraži

NIS grupa objavljuje konsolidovane rezultate poslovanja za prvo polugodište 2017. godine

Juli 27, 2017

Neto dobit NIS grupe u prvih šest meseci 2017. godine iznosi 12,4 milijarde dinara, što je četiri puta više u odnosu na prvo polugodište prošle godine (3,1 milijarda dinara). Pokazatelj EBITDA je za 71 odsto viši u poređenju sa prvim polugodištem 2016. godine i iznosi 22,5 milijardi dinara. Pritom je efekat programa mera za povećanje operativne efikasnosti NIS na pokazatelj EBITDA u ovom izveštajnom periodu iznosio 2,8 milijardi dinara.

Obaveze NIS grupe po osnovu poreza i drugih javnih prihoda su iznosile 80,3 milijarde dinara što je 5 odsto više nego u prvih šest meseci 2016. godine.

Proizvodnja nafte i gasa NIS za prvih šest meseci iznosila je 692 hiljade uslovnih tona, dok je obim prerade u rafinerijskim kapacitetima NIS-a iznosio 1,6 miliona tona. Ukupan obim prodaje naftnih derivata iznosio je 1,6 miliona tona, pri čemu je maloprodaja u Srbiji zabeležila rast od 2 odsto u odnosu na prvih šest meseci 2016. godine.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad, rekao je:„Finansijski rezultati NIS u prvoj polovini godine pokazuju sigurnu pozitivnu dinamiku. Za izveštajni period u razvoj NIS-a smo investirali 10 milijardi dinara, što je 9 odsto više nego u prvih 6 meseci prethodne godine. Nastavljamo sa investicijama – kompanija ulazi u aktivnu fazu druge etape modernizacije Rafinerije u Pančevu. Ubeđen sam da će novi razvojni projekti i dalje povećanje efikasnosti poslovanja obezbediti jačanje pozicije NIS na energetskom tržištu Balkana“.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI