Kontakt

Pretraži

NIS objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2015. godinu

Februar 24, 2016

NIS objavljuje revidirane konsolidovane finansijske izveštaje za 2015. godinuKompanija je 2015. godinu završila kao profitabilna. Neto dobit NIS-a je iznosila 14,6 milijardi dinara i na nju su u najvećoj meri uticali pad cena nafte na svetskom tržištu od gotovo 50% i negativni uticaj kursnih razlika koje su u 2015. iznosile 8,1 milijardu dinara. Pokazatelj EBITDA iznosio je 46,5 milijardi dinara. Iako su finansijski pokazatelji niži nego 2014. godine, oni su znatno viši od planiranih za 2015, uzimajući u obzir pad cena sirove nafte.

Održanju profitabilnosti u izuzetno složenim uslovima za poslovanje u najvećoj meri je doprinelo kontinuirano sprovođenje programa operativne efikasnosti. Ostvareni ekonomski efekat (i na EBITDA i na novčani tok) mera za povećanje efikasnosti poslovanja u 2015. godini iznosio je 13,3 milijarde dinara.

Zahvaljujući tome, NIS je uspeo da održi planirani nivo investicija i u toku 2015. godine u razvoj kompanije je uloženo 30,3 milijarde dinara. Reč je o iznosu dvostruko višem od ostvarene godišnje neto dobiti kompanije, čime je NIS ostao u vrhu najvećih investitora u Srbiji.

Ukupan iznos obračunatih obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda u 2015. godini iznosio je 151,9 milijardi dinara, odnosno 12 odsto više nego pre godinu dana. Takođe, treću godinu zaredom, NIS je u 2015. godini isplatio akcionarima dividende u ukupnom iznosu od 7,6 milijardi dinara, što je 25 odsto neto dobiti kompanije iz 2014. godine.

Što se tiče operativnih pokazatelja poslovanja, NIS je u oblasti istraživanja i proizvodnje povećao rezerve ugljovodonika za 8 odsto u poređenju sa prošlom godinom. Obim prerade nafte i dorade poluproizvoda povećan je za 6 odsto u odnosu na isti period 2014. godine i nastavljena je modernizacija prerađivačkih kapaciteta, prvenstveno kroz aktivnosti u okviru realizacije projekta «Duboka prerada».

U domenu energetike, osnovana je kompanija TETO Pančevo sa ciljem izgradnje termoelektrane–toplane kapaciteta 140 MW u Pančevu, završena je izgradnja malih elektrana Velebit 3 i Sirakovo 2 i kompanija trenutno ima 13 malih elektrana na naftnim i gasnim poljima u Srbiji, ukupnog kapaciteta 11,6 MW. Takođe, započeta je maloprodaja komprimovanog prirodnog gasa.

Uspeh je zabeležen i u prodaji, gde je ukupan promet naftnih derivata povećan za 5 odsto u odnosu na 2014. godinu i NIS je povećao učešće na maloprodajnom tržištu naftnih derivata u Srbiji za 1 odsto. Kompanija je nastavila sa modernizacijom maloprodajne mreže i sa uvođenjem novih proizvoda i usluga za potrošače, poput stooktanskog benzina G-Drive 100.

Povodom objavljivanja rezultata rada NIS-a u 2015. godini, generalni direktor Kiril Kravčenko je izjavio:„Protekla godina je bila teška ne samo za NIS, već i za ceo naftno-gasni sektor u svetu i ponosan sam što smo uspeli da zadržimo profitabilnost. Naš odgovor na krizu su bili timski rad, smanjenje troškova i operativna efikasnost u svim segmentima poslovanja, koji su dali očekivane rezultate zbog čega i dalje ostaju naš glavni cilj. Takođe, zaposleni u NIS-u su sopstvenom inovativnošću doprineli povećanju efikasnosti kroz program „Ja imam ideju“. Ipak, svesni smo da će uslovi za poslovanje u 2016. godini biti znatno složeniji nego prethodne, pre svega zbog niske cene sirove nafte na svetskom tržištu i kolebanja kursa valuta. Pred nama su teška vremena zbog čega moramo ostati fokusirani do kraja i uložiti mnogo napora na održanje profitabilnosti kompanije“.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI