Kontakt

Pretraži

Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca NIS a.d. Novi Sad

April 24, 2024

U skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS je 24. aprila 2024. godine najavio Beogradskoj berzi dostavu ažuriranog informatora.

Navedeni dokument će biti dostavljen Beogradskoj berzi u ponedeljak, 29. aprila 2024. godine.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI