Kontakt

Pretraži

Podnet zahtev za prijem akcija NIS-a na listing A – Prime Market Beogradske berze

Avgust 16, 2010

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti Republike Srbije je 12. avgusta 2010. godine registrovao pretvaranje NIS a.d. Novi Sad iz zatvorenog u otvoreno akcionarsko društvo, čime je NIS a.d. Novi Sad stekao pravo da podnese Zahtev za prijem akcija na listing A Beogradske berze. 

Podnošenje Zahteva za prijem akcija NIS a.d Novi Sad na listing A Beogradske Berze, izvršeno je 16. avgusta 2010. godine, u skladu sa čim je NIS a.d. Novi Sad ispunio sve pripremne radnje za prijem (uključenje) akcija NIS-a na berzansko tržište.

Komisija za listing i kotaciju Beogradske berze a.d. Beograd će u roku od pet dana od dana prijema Zahteva za listing i kompletne dokumentacije doneti rešenje o prijemu akcija na listing Beogradske berze, kojim će biti određen i datum prvog trgovanja kao i indikativna cena akcije za prvo trgovanje.

Po donošenju Rešenja o prijemu akcija na listing Beogradske berze, berza i NIS a.d. Novi Sad zaključiće ugovor kojim se bliže regulišu prava i obaveze NIS-a i Beogradske Berze po osnovu prijema akcija na listing A Beogradske berze.

Datum prvog trgovanja akcijama koje su uključene na berzansko tržište, u skladu sa dosadašnjom praksom, je osmi dan od dana donošenja Rešenja Komisije za listing i kotaciju Beogradske berze.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI