Kontakt

Pretraži

Rezultati NIS grupe u prvom polugodištu 2023. godine

Juli 27, 2023

NIS investirao gotovo 12 milijardi dinara

Očuvanje stabilnosti na tržištu naftnih derivata i nastavak ulaganja u kapitalne projekte bili su prioriteti NIS grupe u prvom polugodištu 2023. godine. U razvoj NIS-a investirano je 11,6 milijardi dinara, što je 52 odsto više nego u istom periodu prošle godine. Najviše sredstava uloženo je u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, kao i u dalje povećanje efikasnosti prerade u Rafineriji nafte Pančevo i nastavak modernizacije maloprodajne mreže.

U skladu sa Ugovorom o strateškom partnerstvu između Republike Srbije, kompanije NIS a.d. Novi Sad i HIP Petrohemije, 9. juna 2023. godine je potpisan dokument o zatvaranju transakcije. Reč je o koraku koji je predviđen Ugovorom o strateškom partnerstvu potpisanom u decembru 2021. godine i na taj način su preduzete radnje predviđene pomenutim ugovorom, čime se sprovodi povećanje osnovnog kapitala i stiču uslovi za naredne korake koji obuhvataju formiranje novih upravljačkih tela i realizaciju obaveza NIS-a kao strateškog partnera HIP Petrohemije.

Finansijski i poslovni rezultati NIS grupe ostvareni u prvom polugodištu 2023. godine u skladu su sa kompleksnim makroekonomskim okolnostima i tržišnim kretanjima, među kojima najveći uticaj ima pad cena nafte i naftnih derivata. Prosečna cena nafte tipa „Brent“ u izveštajnom periodu bila je 79,8 dolara za barel, što je 26 odsto manje u poređenju sa prosečnom cenom u istom periodu prošle godine.

Neto dobit NIS grupe iznosi 13,7 milijardi dinara, odnosno 69 odsto manje u odnosu na rezultat ostvaren u prvih šest meseci 2022. godine. U istom periodu, pokazatelj EBITDA smanjen je 57 odsto u poređenju sa prethodnom godinom i iznosi 28,5 milijardi dinara. Obračunate obaveze NIS grupe po osnovu javnih prihoda u prvom polugodištu tekuće godine su 107 milijardi dinara. Ukupna zaduženost prema bankama smanjena je 6 odsto u poređenju sa polovinom prošle godine i iznosi 553 miliona evra.

Ukupan obim proizvodnje nafte i gasa iznosi 571 hiljadu uslovnih tona, dok je u Rafineriji nafte Pančevo prerađeno 1,976 miliona tona sirove nafte i poluproizvoda. Obim prometa naftnih derivata u izveštajnom periodu bio je 1,869 miliona tona.

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, izjavio je: „Možemo biti zadovoljni ostvarenim u prvom polugodištu 2023. godine jer smo ispunili svoje prioritete. Očuvali smo stabilnost na domaćem tržištu naftnih derivata, realizovali značajne investicije i postigli dobre finansijske i operativne rezultate. Sa velikim ambicijama ulazimo u razvoj petrohemijskog kompleksa. Takođe, ostajemo pouzdani izvor prihoda za naše akcionare i ove godine isplatićemo rekordni iznos dividendi – više od 23 milijarde dinara“.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI