Kontakt

Pretraži

Upravni odbor NIS a.d. Novi Sad usvojio dugororočnu strategiju razvoja

April 6, 2011

Upravni odbor NIS a.d. Novi Sad je usvojio Strategiju razvoja kompanije, kojom je formulisana korporativna strategija razvoja NIS a.d. Novi Sad na tržištu Balkana i definisani osnovni zadaci i pravci razvoja prema tri horizonta postavljenih ciljeva za period 2011-2013-2020.

Osnovni parametri strategije predviđaju da će obim prodaje naftnih derivata NIS-a, preko kanala sa premijskom maržom, u 2020. godini dostići 5 miliona tona, povećavši se za 91 odsto u poređenju s 2010. godinom. Obim prerade nafte povećaće se za 75 odsto, dok će se obim proizvodnje nafte uvećati za 306 odsto.

Postavljeni cilj do 2020. godine je da NIS a.d. Novi Sad postane kompanija, koja je u stanju da dostojno konkuriše na tržištu Južne Evrope te da postane regionalni igrač sa najbržim rastom na tržištu Balkana po obimu proizvodnje, prerade i maloprodaje.

Povećanju rentabilnosti poslovanja NIS a.d. Novi Sad, najviše će doprineti razvoj proizvodnje i prometa. Pri tome, stabilan razvoj kako proizvodnje, tako i prometa predviđa aktivan razvoj na spoljnom tržištu.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI