Kontakt

Pretraži

Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca NIS a.d. Novi Sad

April 8, 2019

Najava dostave ažuriranog informatora izdavaoca NIS a.d. Novi SadU skladu sa članom 10. Ugovora o uključenju i organizovanju trgovanja hartijama od vrednosti na Listingu Beogradske berze a.d. Beograd, NIS je 8. aprila 2019. godine najavio Beogradskoj berzi dostavu ažuriranog informatora.

Navedeni dokument će biti dostavljen Beogradskoj berzi u četvrtak, 11. aprila 2019. godine.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI